מספר פריט:33462
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:ח'ליל טוטח: דמות חינוכית לאומית בלתי-נשכחת בפלסטין המנדטורית
מחבר:עדוי, ג'מאל
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2021
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:74
עמודים:135-169
מילות מפתח:מגזר ערבי;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
ח'ליל בן עבדאללה ועזיזה (לבית מוע'נם) טוטח נמנה עם הבולטים שבאנשי הרוח הפלסטינים בתקופת המנדט הבריטי (1948-1917). טוטח נחשב לדמות חינוכית לאומית בעלת משקל רב במערכת החינוך הערבית בתקופת המנדט. עיון בכתביו מלמד על יחסו האמפתי לבני המקום ועל ניסיונו לעודד גיבוש זהות לאומית בקרבם. שאיפתו לחזק את הצביון הערבי-פלסטיני התבטאה בהוראת הלשון הערבית, התרבות הערבית ותולדות פלסטין. חוקר הספרות ומבקר התרבות אדוארד סעיד כינה את טוטח ״דמות נשכחת״ . לטענתו, דמותו של טוטח לא נחקרה לעומק בידי החוקרים וההיסטוריונים בני האזור מזה ובידי ההיסטוריונים האירופים והאמריקאים מזה (סעיד, 1994). למעשה, עד היום לא פורסם מחקר מקיף שעניינו הוא דמותו החינוכית של ח'ליל טוטח בפלסטין המנדטורית. גם במחקרים שעסקו בחינוך הערבי בתקופת המנדט הבריטי, למפעלו החינוכי של טוטח הוקדשו שורות ספורות בלבד (אם בכלל) 1, מאמר זה 2 מנסה למלא את החסר. מטרתו היא לשפוך אור על דמות חינוכית-לאומית בלתי-נשכחת בשל ערכה ומשקלה הרב במיליֶה של תקופתה, מיליה אשר כלל דמויות חינוכיות חשובות דוגמת אל-סכאכיני ואחרים. דמותו של טוטח לא נשכחה, כיוון שתרמה רבות למערכת החינוך הערבית בתקופת המנדט הבריטי בפלסטין.