מספר פריט:6874
מיון:R643
סוג:מחקר
כותר:המדריך הפדגוגי במכללות להכשרת מורים בישראל : תפיסת התפקיד בזיקה לסגנונות קיום - עבודת דוקטורט
מחבר:בר-זיו, יפה
מו"ל:אוניברסיטת אלטה, בודפשט, הונגריה
שנה:2002
עמודים:143
מילות מפתח:מדריכים פדגוגיים; תפיסת תפקיד; מכללות למורים; הכשרת מורים;
כלי מחקר:שאלון מרכיבי התפקיד של הדרכה פדגוגית
 
תקציר:
המחקר התמקד בהכשרת המורים בישראל ובעיקר בדגם ההכשרה הרווח בהן ובתפיסת ההדרכה הפדגוגית. החידוש במחקר בא לידי ביטוי בבדיקת סגנונות הקיום בקרב מדריכים פדגוגיים במכללות.אוכלוסיית המחקר כללה 128 מדריכים שסווגו לשלוש קבוצות בזיקה לוותק, לשנתון ההדרכה ולמסלול.הנתונים נאספו באמצעות שאלון פרטים אישיים, שאלון לבדיקת תפיסת המדריך הפדגוגי ושאלון להערכת סגנונות קיום. בין היתר נמצא כי המדריכים רואים את מרכיב הסיוע וההעצמה כמרכזי בתפקידם, ראיה לכך, שהתפיסה ההומניסטית-אקזיסטנציאליסטית היא המובילה בקרבם. לאחריו מופיעים מרכיבי ההוראה וההערכה. נמצא כי הוותק משפיע על דירוג זה וגם המסלול. בין סגנונות הקיום נמצאו כדומיננטיים בסדר יורד: Being , Doing ,Having.