ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן למאי  2020
1  כותר:
המאפיינים הבולטים של קבוצות החברים ושל מנהלי הקבוצות ב"שלובים"
 מחבר:
בר-טל, סמדר /זיפרט, תמי
 הוצאה לאור:
אוהלו
 בתוך:
זמן חינוך : כתב עת לעיון ומחקר בחינוך, כרך 5, עמ' 49-77
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13225

2  כותר:
חינוך, אדריכלות, חברה : ההיסטוריה של בניית בתי ספר בישראל - עבודת דוקטורט
 מחבר:
גורדון, רעות
 שנה:
2013
 מספר פריט:
13227

3  כותר:
חדשנות פדגוגית בכיתות ה' - ניידים, ממ"ג וסביבה מנקודת מבטם של התלמידים
 מחבר:
גל, אדיב
 הוצאה לאור:
אוהלו
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13226

4  כותר:
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-ג') : תמונת-מצב והמלצות
 מחבר:
זאב צ'רלס, גרינבאום /פריד, דבורה
 הוצאה לאור:
היזמה למחקר יישומי בחינוך /האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
 שנה:
2011
 מספר פריט:
13228

5  כותר:
תפיסות על גורמי התמדה ונשירה בקרב מורים לאנגלית
 מחבר:
כרמל, ריבי /בדש, מרב
 הוצאה לאור:
אוהלו
 בתוך:
זמן חינוך : כתב עת לעיון ומחקר בחינוך, כרך 5, עמ' 113-137
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13222

6  כותר:
חובת דיווח על אלימות פיזית של הורים כלפי ילדיהם: דילמות בקרב מחנכות
 מחבר:
לבקוביץ, ענבר /וייר, עינב
 הוצאה לאור:
אוהלו
 בתוך:
זמן חינוך : כתב עת לעיון ומחקר בחינוך, כרך 5, עמ' 25-48
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13224

7  כותר:
טבעו של תהליך שינוי: חקר מקרה של הטמעת חינוך לקיימות בשלושה בתי ספר יסודיים
 מחבר:
מידז'נסקי, שירלי /אברמוביץ, ענת
 הוצאה לאור:
אוהלו
 בתוך:
זמן חינוך : כתב עת לעיון ומחקר בחינוך, כרך 5, עמ' 79-112
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13223

8  כותר:
האופן שבו תופסות מנהלות וסגניותיהן את דמות המורה הראוי ואת מקומן בהכשרתו
 מחבר:
רייכל, נירית /קסטלמן, תמר
 הוצאה לאור:
אוהלו
 בתוך:
זמן חינוך : כתב עת לעיון ומחקר בחינוך, כרך 4, עמ' 9-43
 שנה:
2018
 מספר פריט:
13221

9  כותר:
למידה מתמשכת לאורך החיים (Lifelong learning) - סקירת מידע
 מחבר:
רן, עמליה /יוספסברג בן-יהושע, ליאת
 הוצאה לאור:
מכון מןפ"ת
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13220

נמצאו 9 פרטים בחודש מאי