ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן לספטמבר  2017
1  כותר:
Hierarchy of needs of persistent mathematics and science teachers
 מחבר:
Arviv-Elyashiv, Rinat /Gal, Adiv
 בתוך:
American Journal of Educational Research, v.5 n7, p. 23
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12559

2  כותר:
An arena for educational ideologies : current practices in teacher education programs
 מחבר:
Ben-Peretz, Miriam /Feiman-Nemser, Sharon
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12567

3  כותר:
Alternative approaches to teacher education: what differences make a difference?
 מחבר:
Feiman-Nemser, Sharon
 הוצאה לאור:
Tha MOFET institute /Rowman & Littlefield
 בתוך:
Getting the teachers we need, xiii-xxiii
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12561

4  כותר:
Getting the teachers we need : international perspectives on teacher education
 מחבר:
Feiman-Nemser, Sharon /Ben-Peretz, Miriam
 הוצאה לאור:
Tha MOFET institute /Rowman & Littlefield
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12560

5  כותר:
Intergrating Waldorf education principles with traditional teacher education
 מחבר:
Goldshmidt, Gilad
 בתוך:
An arena for educational ideologies, 91-109
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12570

6  כותר:
Recruiting high-performing candidates to the teaching profession: realities and misconceptions
 מחבר:
Libman, Zipora
 הוצאה לאור:
Tha MOFET institute /Rowman & Littlefield
 בתוך:
Getting the teachers we need, 47-59
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12565

7  כותר:
A case of inclusion in a physical education teacher preparation program
 מחבר:
Lidor, Ronnie
 בתוך:
Getting the teachers we need, 119-127
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12566

8  כותר:
The impact of alternative routes on the work and identities of teacher educators: the English case
 מחבר:
Murray, Jean /Czerniawski, Gerry /Kidd, Warren
 הוצאה לאור:
Tha MOFET institute /Rowman & Littlefield
 בתוך:
Getting the teachers we need, 11-22
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12563

9  כותר:
Avogadro program for chemistry education: to what extent can molecular visualization and three-dimensional simulations enhance meaningful chemistry learning?
 מחבר:
Rayan, Baraa /Rayan, Anwar
 בתוך:
World Journal of Chemical Education, v.5 n.4, 136-141
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12576

10  כותר:
Democracy in classrooms: the story of democratic teacher education
 מחבר:
Reichert, Raviv /Granit-Dgani, Dafni
 בתוך:
An arena for educational ideologies, 1-23
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12568

11  כותר:
The case of Hotam Naomi: more than a teacher education program
 מחבר:
Shani, Michal /Shadmi-Wortman, Sara /Tabak, Edith
 הוצאה לאור:
Tha MOFET institute /Rowman & Littlefield
 בתוך:
Getting the teachers we need, 23-34
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12564

12  כותר:
The first alternate route to teacher certification in the United States: realities and misconceptions
 מחבר:
Tamir, Eran
 הוצאה לאור:
Tha MOFET institute /Rowman & Littlefield
 בתוך:
Getting the teachers we need, 1-10
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12562

13  כותר:
Educational hyper-ideology and the test of time
 מחבר:
Yogev, Esther
 בתוך:
An arena for educational ideologies, 25-44
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12569

14  כותר:
״לו רק יכלו הקירות (בפייסבוק) לדבר״: איתור מצוקה וטיפול בבני נוער באמצעות הרשת החברתית
 מחבר:
אופיר, יעקב /אסטרחן, קריסטה /שוורץ, ברוך
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, 181-198
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12585

15  כותר:
החיים עצמם מתוך המדור: עבודת עומק: מהגן להד הגן
 מחבר:
אורטל, אילון
 הוצאה לאור:
הסתדרות המורים בישראל
 בתוך:
הד הגן, כרך: 4 עמודים: 26-30
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12572

16  כותר:
״למי יש סיכום?״ שיתוף במשאבי למידה ברשתות חברתיות
 מחבר:
בוטון, אדית /אסטרחן, קריסטה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, 53-76
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12579

17  כותר:
שיעור מקוון על הזכות לפרטיות: הרשת החברתית ובית הספר
 מחבר:
בירנהק, מיכאל
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, 243-262
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12588

18  כותר:
אקדמיה-כיתה - הגיגים מחמדת הדרום
 מחבר:
בר-שלום, צביה /לוי, אבי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
ביטאון מכון, גיליון 55, עמ' 21-24
 שנה:
2015
 מספר פריט:
12557

19  כותר:
מאפייני השימוש בטוויטר ככלי בתהליך הלמידה
 מחבר:
דוכן, גלית /כהן, ענת
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, 124-144
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12582

20  כותר:
בנות השירות הלאומי והעשייה החינוכית בגן הילדים
 מחבר:
הוד שמר, אורית /צימרמן, חנה /ורטהיים, חרותה
 הוצאה לאור:
קיי /בית ברל
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12558

21  כותר:
חג ומועד בביתא ישראל
 מחבר:
זיו, יוסי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת /מכון בן צבי
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12556

22  כותר:
יש לך מה לספר לנו! (ואנחנו מחכים למאמרים שלך ב"הד הגן")
 מחבר:
יריב, אליעזר
 הוצאה לאור:
הסתדרות המורים בישראל
 בתוך:
הד הגן, כרך: 4 עמודים: 14-19
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12571

23  כותר:
שימושים חדשניים של מורים מובילים ברשתות חברתיות
 מחבר:
כדורי, גלית /שוורץ, ברוך
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, 105-123
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12581

24  כותר:
בראשית היה פייסבוק
 מחבר:
נתן-יולזרי, שירלי /כדורי, גלית
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, 145-155
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12583

25  כותר:
מורים, תלמידים ורשתות חברתיות מקוונות: הילכו יחדיו?
 מחבר:
פורקוש-ברוך, אלונה /הרשקוביץ, ארנון
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, 221-242
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12587

26  כותר:
לעבוד ב"מאה שפות"
 מחבר:
צורן, נעמה
 הוצאה לאור:
הסתדרות המורים בישראל
 בתוך:
הד הגן, כרך: 4 עמודים: 50-59
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12574

27  כותר:
דו-שיח על שילוב של סביבה כיתתית וסביבה מקוונת בהוראת המתמטיקה
 מחבר:
קלר, נלי /קויצ'ו, בוריס
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, 156-177
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12584

28  כותר:
אינטראקציה בין תלמידים למורים בפייסבוק: עמדות, שימושים ודילמות
 מחבר:
רוזנברג, חננאל
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, 25-52
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12578

29  כותר:
״כשהתותחים רועמים התלמידים מדברים״: מורים ותלמידים ברשתות חברתיות בזמן מלחמה
 מחבר:
רוזנברג, חננאל /אופיר, יעקב /אסטרחן, קריסטה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, 199-218
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12586

30  כותר:
WhatsApp, Teacher? מורים ותלמידים בווטסאפ: נקודת המבט של התלמיד
 מחבר:
רוזנברג, חננאל /אסטרחן, קריסטה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, 77-101
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12580

31  כותר:
צאו בחוץ! מתוך המדור: עבודת עומק: מהגן להד הגן
 מחבר:
רונן, נורית
 הוצאה לאור:
הסתדרות המורים בישראל
 בתוך:
הד הגן, כרך: 4 עמודים: 42-48
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12573

32  כותר:
חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות
 מחבר:
שוורץ, ברוך /רוזנברג, חננאל /אסטרחן, קריסטה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12575

33  כותר:
מורים, תלמידים ורשתות חברתיות
 מחבר:
שוורץ, ברוך /רוזנברג, חננאל /אסטרחן, קריסטה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, עמ' 5-22
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12577

נמצאו 33 פרטים בחודש ספטמבר