ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן לאוגוסט  2018
1  כותר:
Empowered educators : how high-performing systems shape teaching quality around the world
 מחבר:
Darling-Hammond, Linda /Burns, Dion et al
 הוצאה לאור:
Jossey-Bass
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12896

2  כותר:
תרבויות הבחינה וההערכה והשפעותיהן על יישום הערכה לשם למידה
 מחבר:
בירנבוים, מנוחה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
הערכה לשם למידה בשיח כיתתי לימודי: אפיון רמות איכות, עמ' 219-240
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12894

3  כותר:
מיזם הל"ל – פיתוח מקצועי להטמעת הל״ל בכיתה ולכינון קהילות למידה מקצועיות בית ספריות: רציונל, מבנה התכנית וסיכום ביניים
 מחבר:
בירנבוים, מנוחה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
הערכה לשם למידה בשיח כיתתי לימודי: אפיון רמות איכות, עמ' 243-260
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12895

4  כותר:
הקֶשר בין מאפייני קהילת למידה מקצועית בית ספרית לבין מאפייני הערכה (מתוכננת) לשם למידה בכיתה
 מחבר:
ליבוביץ, סימון
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
הערכה לשם למידה בשיח כיתתי לימודי: אפיון רמות איכות, עמ' 121-142
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12889

5  כותר:
זיקות בין תפקוּד קהילת הלמידה הבית ספרית (קל"מ), איכות ההערכה לשם למידה (הל"ל) בכיתה והשפעת המיצ"ב החיצוני בבתי ספר יסודיים במגזר הערבי
 מחבר:
עראקי חמודי, שרין
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
הערכה לשם למידה בשיח כיתתי לימודי: אפיון רמות איכות, עמ 201-216
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12893

6  כותר:
הערכה מתוכננת לשם למידה: אפיון רמות איכות
 מחבר:
קימרון, הלנה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
מחקר ויישום בהערכה לשם למידה (הל"ל) של תלמידים ומורים בישראל, עמ' 27-42
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12884

7  כותר:
אופי היחסים בין הל"ל בכיתה לבין למידת מורים בקהילה מקצועית בית ספרית
 מחבר:
קימרון, הלנה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
הערכה לשם למידה בשיח כיתתי לימודי: אפיון רמות איכות, עמ' 65-82
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12886

8  כותר:
זיקות בין מאפייני קהילות למידה מקצועיות ולמידה ארגונית לבין דפוסי הל"ל בכיתה בחטיבת ביניים
 מחבר:
קרן, אילת
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
הערכה לשם למידה בשיח כיתתי לימודי: אפיון רמות איכות, עמ' 143-161
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12890

9  כותר:
הכשרת פרחי הוראה במסגרת PDS בגישת הל"ל
 מחבר:
רוסנסקי, רובנה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
הערכה לשם למידה בשיח כיתתי לימודי: אפיון רמות איכות, עמ' 99-118
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12888

10  כותר:
זיקות בין השיח ותרבות הלמידה בכיתה לבין השיח ותרבות הלמידה בצוות המקצוע ומאפייני הלמידה הארגונית
 מחבר:
שחור, נריה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
הערכה לשם למידה בשיח כיתתי לימודי: אפיון רמות איכות, עמ' 162-180
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12891

11  כותר:
הערכה לשם למידה בשיח כיתתי לימודי: אפיון רמות איכות
 מחבר:
שחור, נריה /רוסנסקי, רובנה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
מחקר ויישום בהערכה לשם למידה (הל"ל) של תלמידים ומורים בישראל, עמ' 43-61
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12885

12  כותר:
הקֶשר בין איכות השיח הפדגוגי בישיבות מורים לבין רמת קהילת הלמידה המקצועית בבתי ספר יסודיים
 מחבר:
שחף-ברזילי, רינת
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
הערכה לשם למידה בשיח כיתתי לימודי: אפיון רמות איכות, עמ' 83-98
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12887

13  כותר:
השלכות של הערכה חיצונית )מבחני המיצ"ב( על בתי ספר הנבדלים ברמת הלמידה הארגונית
 מחבר:
שלטון, חני
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
הערכה לשם למידה בשיח כיתתי לימודי: אפיון רמות איכות',עמ 183-200
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12892

נמצאו 13 פרטים בחודש אוגוסט