ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן לדצמבר  2018
1  כותר:
"מועדון הספרים של לוינסקי": סיפורה של קהילה לומדת
 מחבר:
אלקד-להמן, אילנה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 69, 91-120
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12971

2  כותר:
הייחוד שבביחד: התבוננות אוטואתנוגרפית-שיתופית במקומן של קהילות עמיתים בחייהם של מכשירי מורים
 מחבר:
אסף, מירב /גלסנר, אמנון /רייכמן, בתיה /תובל, סמדר
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 69, 121-150
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12972

3  כותר:
מוטיבציה, מסוגלות עצמית ואינטליגנציה רגשית כמדדים להצלחה או לכישלון של סטודנטית במעבר מהמכללה אל השדה: מעקב בן חמש שנים אחר שתי סטודנטיות
 מחבר:
דורי, ניצה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
ביטאון מכון מופ"ת, כרך 62, עמ' 30-35
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12964

4  כותר:
למידת מורי מורים בקהילות למידה מקצועיות: משמעות המודל התוך-מוסדי
 מחבר:
הדר, לינור /ברודי, דוד
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 69, 43-66
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12969

5  כותר:
קהילות למידה מקצועיות של מורים ומורי מורים: הגדרות, יעדים, מאפיינים, דגמים וסוגי פעילות
 מחבר:
זוזובסקי, רות
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 69, 13-24
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12967

6  כותר:
קהילות למידה של מורים ומורי מורים – אסטרטגיה לקידום יכולת אקדמית של יחידים ושל מוסדות להכשרת מורים
 מחבר:
זוזובסקי, רות /לוי-פלדמן, אירית /מיכאלי, ניר
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 69, 67-89
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12970

7  כותר:
"המלצות לחופש" גרפיטי של מורים בחצר בית ספר דמוקרטי
 מחבר:
מילוא-שוסמן, יעל
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
ביטאון מכון מופ"ת, כרך 62, עמ' 24-29
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12963

8  כותר:
תוכנית אלפא של המכללה האקדמית אחוה בשיתוף קרן טראמפ
 מחבר:
נפתלייב, ילנה /ברבש, מריטה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12961

9  כותר:
תרומתה של סדנת הסטאז' לתמיכה ולהעצמה של מורים בהתמחות
 מחבר:
עובדיה, מרגלית
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
ביטאון מכון מופ"ת, כרך 62, עמ' 36-44
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12965

10  כותר:
קהילות לומדות של מורי מורים בראי התיאוריה החברתית-תרבותית
 מחבר:
צלרמאיר, מיכל
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 69, 43-66
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12968

11  כותר:
"נפלא שיש מקום למורי מורים לבוא לחקור בו בחברת ובתמיכת עמיתים"
 מחבר:
רובין, אסנת
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
ביטאון מכון מופ"ת, כרך 62, עמ' 55-58
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12966

12  כותר:
תהליכי מחקר ופיתוח (מו"פ) בחינוך : סקירת דגמים נבחרים - סקירת מידע
 מחבר:
רן, עמליה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12960

13  כותר:
על תרומתו של ניסיון ניהולי קודם בהיי-טק למקצוע ההוראה
 מחבר:
שפרלינג, דניאל
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
ביטאון מכון מופ"ת, כרך 62, עמ' 17-22
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12962

נמצאו 13 פרטים בחודש דצמבר