ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן לינואר  2018
1  כותר:
Developing Critical Thinking through Probability Models, Intuitive Judgments and Decision-Making Under Uncertainty - Ph.D dissertation
 מחבר:
Aizikovitsh-Udi, Einav
 הוצאה לאור:
Ben-Gurion University of the Negev
 שנה:
2010
 מספר פריט:
12647

2  כותר:
חינוך לעצמאות מחשבתית : הרצאות ושיחות עם הלמוט בקר, 1959 – 1969
 מחבר:
אדורנו, תאודור ו'
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת /הקיבוץ המאוחד
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12643

3  כותר:
השכלה ואי-שוויון מגדרי בתפקידי ניהול במערכת החינוך: השוואה לאורך זמן
 מחבר:
אדי-רקח, אודרי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
יש סיכוי לשינוי? : תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוך
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12638

4  כותר:
אינטגרציה בבתי ספר: סקירת התאוריה והממצאים בתחום
 מחבר:
אדי-רקח, אודרי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
יש סיכוי לשינוי? : תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוך, עמ' 283-296
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12639

5  כותר:
פתיחת המכללות בישראל ושוויון הזדמנויות חינוכי – האומנם? דיון מחודש בשאלות ישנות
 מחבר:
ארביב-אלישיב, רינת /יוגב, אברהם
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
יש סיכוי לשינוי? : תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוך, 133-155
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12633

6  כותר:
מבט נוסף על יציבות אי-השוויון באי-השוויון ההשכלתי בישראל
 מחבר:
ארביב-אלישיב, רינת /פניגר, יריב /שביט, יוסי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
יש סיכוי לשינוי? : תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוך, עמ' 113-132
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12632

7  כותר:
מקום, אזרחות, מעמד : סיפורי חיים של מחזור 91 - עבודת דוקטורט
 מחבר:
ארנון שושני, נטע
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת בר-אילן
 שנה:
2015
 מספר פריט:
12650

8  כותר:
אי-שוויון מגדרי בחינוך
 מחבר:
בוכמן, קלאודיה/ דיפריט, תומס א' /מקדניאל, אן
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
יש סיכוי לשינוי? : תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוך, עמ' 185-199
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12635

9  כותר:
המשפחה כסוכן של שינוי חברתי: הון משפחתי במבט השוואתי - עבודת דוקטורט
 מחבר:
הישראלי, אדם
 הוצאה לאור:
האוניברסיטה העברית בירושלים
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12644

10  כותר:
בין מגדר לרקע סוציו-אקונומי בבחירת תחומי לימוד בהולנד
 מחבר:
ורפהורסט, הרמן ון דה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
יש סיכוי לשינוי? : תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוך, עמ' 229-256
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12637

11  כותר:
השפעת תיווך אם ותיווך עמיתים על כושר השתנות קוגניטיבי בקרב ילדים צעירים - עבודת דוקטורט
 מחבר:
כספי, רינת
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת בר-אילן
 שנה:
2005
 מספר פריט:
12649

12  כותר:
יישוב מגורים – לא רק בית: השפעת יישוב המגורים של סטודנטים לתואר ראשון בישראל על בחירתם במוסד להשכלה גבוהה
 מחבר:
לב ארי, לילך /גץ, שלמה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
יש סיכוי לשינוי? : תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוך, עמ' 156-181
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12634

13  כותר:
האומנם מוכנים מורי העתיד לאתגר של הערכת לומדים? : תרומת ההכשרה בהערכה, תפיסות ביחס להערכה וחוללות עצמית בהערכה לאוריינות הערכה של מורים מתחילים - עבודת דוקטורט
 מחבר:
לוי ורד, עדי
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת תל אביב
 שנה:
2013
 מספר פריט:
12651

14  כותר:
פערים דתיים ועדתיים בהשכלה הגבוהה בישראל
 מחבר:
מקדוסי, עודד /פניגר, יריב
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
יש סיכוי לשינוי? : תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוך עמ' 321-341
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12641

15  כותר:
אי-שוויון בהישגים: הבדלים בין-תרבותיים ומגדריים בהישגים במתמטיקה
 מחבר:
נאסר-אבו אלהיג'א, פאדיה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
יש סיכוי לשינוי? : תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוך
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12636

16  כותר:
תפקיד הכבוד והפגיעה-בכבוד בסכסוכים : המקרה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני - עבודת דוקטורט
 מחבר:
נשיא, מיטל
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת תל-אביב
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12648

17  כותר:
האמונות החינוכיות של גננות ועשייתן המוצהרת בגן בתחום האוריינות : בעקבות הטמעת תכנית לימודים חדשה לאוריינות בישראל - עבודת דוקטורט
 מחבר:
סברדלוב, אביבה
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת תל-אביב
 שנה:
2012
 מספר פריט:
12645

18  כותר:
שאיפות, הישגים ויחס לבית הספר בקרב תלמידים מקבוצות מיעוט בישראל
 מחבר:
פניגר, יריב
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
יש סיכוי לשינוי? : תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוך, עמ' 297-320
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12640

19  כותר:
התשמע קולי? סיפורי הצלחה של בוגרי אקדמיה עם ליקויי למידה
 מחבר:
רוסק, סוזי /דניאל-הלוינג, אריאלה /דהן, אורית
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12642

20  כותר:
חזיונות טכנו-חינוכיים והסטרטאפיזציה של החינוך אתנוגרפיה של חממת יזמות טכנולוגית לחינוך EdTech - עבודת דוקטורט
 מחבר:
רמיאל, חמי
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת בר-אילן
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12646

21  כותר:
אבני בניין של תכנות מונחה עצמים באמצעות לימוד מטעויות - עבודת דוקטורט
 מחבר:
שמלו, רונית
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת תל אביב
 שנה:
2012
 מספר פריט:
12652

22  כותר:
הפחתת דעות קדומות וקידום תקשורת בין-אישית בסביבה רב-תרבותית באמצעות טכנולוגיה בחינוך
 מחבר:
שפרלינג, דניאל
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12653

נמצאו 22 פרטים בחודש ינואר