ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן לנובמבר  2017
1  כותר:
צרכים בהתפתחות מקצועית של מכשירי מורים
 מחבר:
גוברמן, עינת
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 66, עמ' 75-103
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12606

2  כותר:
פיתוח חדשנות טכנולוגית-פדגוגית בקרב מרצים במכללות לחינוך: אתגר בלתי-פוסק
 מחבר:
גולדשטיין, אולז'ן /שינפלד, מירי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 66, עמ' 105-131
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12607

3  כותר:
תפיסות של מורי מורים את הקורס הסמינריוני: בין גישה חינוכית-פדגוגית לגישה אקדמית
 מחבר:
היימן, רויטל /השכל-שחם, עירית /כהן-סייג, אסתר /קורלנד, חנה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 66, עמ' 133-155
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12608

4  כותר:
גיוס מורים איכותיים, הכשרתם, התמדתם והתפתחותם האקדמית: השוואה בין מודלים שונים של תכניות הכשרה להוראה
 מחבר:
זוזובסקי, רות /דוניצה-שמידט, סמדר
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 66, עמ' 13-39
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12604

5  כותר:
מקורא-סיפור-רשת לקהילה פרשנית מרושתת ובחזרה
 מחבר:
מילר, מירי /לוטן, צביה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 66, עמ' 157-183
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12609

6  כותר:
תכניות חלופיות בהכשרת מורים בישראל: מאפייני הלומדים בהן והשתלבות בוגריהן במערכת החינוך
 מחבר:
פייגין, נעמי /פרסקו, ברברה /טל, פנינה /טלמור, רחל /לוי-פלדמן, אירית /קופרמינץ, חגי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 66, עמ' 41-74
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12605

נמצאו 6 פרטים בחודש נובמבר