ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן ליוני  2018
1  כותר:
הכנס הבין-מכללתי הראשון להצגת עבודות גמר בתואר שני במכללות האקדמיות לחינוך - חוברת תקצירים
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2015
 מספר פריט:
12865

2  כותר:
Assessing impact : evaluating professional learning - third edition
 מחבר:
Killion, Joellen
 הוצאה לאור:
Thousand Oaks, Corwin
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12852

3  כותר:
קריירות מגדריות: מסלולי קריירה של נשים ושל גברים בישראל
 מחבר:
אהרון, גלית
 הוצאה לאור:
מכון הנרייטה סאלד /האוניברסיטה הפתוחה
 בתוך:
מגמות : כתב עת למדעי ההתנהגות, 52(1), עמ' 245-282
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12812

4  כותר:
איך עוברים מ"לגעת" ל"לדעת": מעקב אחר עבודת גבולות כביטוי לדיאלוג מגוון של צעירים בקהילת פיק-אפ עם תפיסות "גבריות"
 מחבר:
אופנהיים שחר, סיגל
 הוצאה לאור:
מכון הנרייטה סאלד /האוניברסיטה הפתוחה
 בתוך:
מגמות : כתב עת למדעי ההתנהגות, 52(2), 45-75
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12814

5  כותר:
תחושת השייכות בקרב נוער בסיכון לנשירה: דרכים לביסוסה על פי הגישה האדלריאנית
 מחבר:
אוריין, שלומית
 הוצאה לאור:
משרד החינוך התרבות והספורט, גף חינוך נוער
 בתוך:
מניתוק לשילוב, כרך 20, עמ' 21-37
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12860

6  כותר:
סביבה ושיח בהוראת מדעים לגיל הרך במוזאון המדע ע״ש בלומפילד בירושלים
 מחבר:
אלדרוקי פינוס, דיאנה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
שיח פדגוגי במרחב המוזאוני : שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל, 70-86
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12858

7  כותר:
ניתוח רפלקטיבי של לומדים את התנסותם בלמידה עצמית משתפת מתוּוכת מחשב
 מחבר:
אלמגור, רות /פריצקר, דרורה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה, עמ' 67-81
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12823

8  כותר:
להיות ראש לשועלים או זנב לאריות? תרומתה של כיתת מב”ר לקידום בני נוער בסיכון
 מחבר:
ארביב-אלישיב, רינת /גלעדי-עזוז, אילנית
 הוצאה לאור:
משרד החינוך התרבות והספורט, גף חינוך נוער
 בתוך:
מניתוק לשילוב, כרך 20, עמ' 69-95
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12862

9  כותר:
מאפייני התנגדות לשינויים בהוראה ובלמידה
 מחבר:
אשרת, צפורה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה, 177-202
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12829

10  כותר:
הערכת מודל רב ממדי לקורס הכנה לאקדמיה למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה במכללה לחינוך
 מחבר:
ברודי שרודר, הדס /שלו לייפר, כרמית
 הוצאה לאור:
אורנים
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12846

11  כותר:
מה נשתנה? הפדגוגיה של שנות האלפיים במוזאון ובכיתה
 מחבר:
גביש, טלי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
שיח פדגוגי במרחב המוזאוני : שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל, 34-47
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12856

12  כותר:
מסיל"ה : תוקף הניבוי של מערכת מיון סטודנטים ייעודי ללימודי הוראה
 מחבר:
גולדנברג, ג'ודי
 הוצאה לאור:
משרד החינוך, המינהל לעובדי הוראה, האגף להכשרת עובדי הוראה
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12851

13  כותר:
מודל להסבר נכונותם של פרחי הוראה ללמד בכיתה משלבת
 מחבר:
גילור, אורית /כץ, מיכאל
 הוצאה לאור:
מכון הנרייטה סאלד /האוניברסיטה הפתוחה
 בתוך:
מגמות : כתב עת למדעי ההתנהגות, 52(1), עמ' 41-63
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12810

14  כותר:
מנהיגות מעצבת חינוך: סגנון מנהיגות ומעורבות של רשויות מקומיות בחינוך
 מחבר:
גל־אריאלי, ניבי /בארי, איתי /ויגודה־גדות, ערן /רייכמן, אמנון
 הוצאה לאור:
מכון הנרייטה סאלד /האוניברסיטה הפתוחה
 בתוך:
מגמות : כתב עת למדעי ההתנהגות, 52(2), 223-258
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12818

15  כותר:
שאלות נכון/לא נכון בגיאומטריה ככלי לחשיפת ההבנה של הלומדים
 מחבר:
וייסמן, שולה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
גיאומטריה פנים רבות לה : מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה, 227-238
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12843

16  כותר:
בין חרדה להערכה: עמדות של מתכשרים להוראה כלפי מקצוע הגיאומטריה
 מחבר:
חוף, שירן /לבנברג, אילנה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
גיאומטריה פנים רבות לה : מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה, 239-264
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12844

17  כותר:
סטודנטים ערבים לתואר שני במכללה להוראה: אורחים או אורחים רצויים?
 מחבר:
חלבי, רבאח
 הוצאה לאור:
מכון הנרייטה סאלד /האוניברסיטה הפתוחה
 בתוך:
מגמות : כתב עת למדעי ההתנהגות, 52(2), 141-162
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12817

18  כותר:
התרוששות: כרוניקה של כישלון בהפעלת למידה עצמית
 מחבר:
טורין, ארנת
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה, עמ' 161-173
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12828

19  כותר:
אוצרוּת, חינוך ומה שביניהם החינוך במוזאונים בישראל - נקודת מבט היסטורית
 מחבר:
יאיר, אורנה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
שיח פדגוגי במרחב המוזאוני : שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל, 21-33
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12855

20  כותר:
"על מה תרצי לשוחח?" לקראת הדרכה פדגוגית שונה
 מחבר:
יריב, אליעזר
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה, 272-283
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12833

21  כותר:
"לראות במחשבה": שילוב אנליטי-ויזואלי בביצוע פעילויות בגופים
 מחבר:
כהן, ניצה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
גיאומטריה פנים רבות לה : מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה, 81-113
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12838

22  כותר:
שני מורים – שאלה אחת בגיאומטריה
 מחבר:
לבנברג, אילנה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
גיאומטריה פנים רבות לה : מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה, 166-195
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12841

23  כותר:
גיאומטריה פנים רבות לה : מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה
 מחבר:
לבנברג, אילנה /פטקין, דורית
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12835

24  כותר:
לומדים ללמד ללמוד: מחקר מעקב על התכנית הניסויית ללמידה עצמית בקרב פרחי הוראה
 מחבר:
ליפסיק-פרידלנדר, אנאבל
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה, 284-302
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12834

25  כותר:
הבדלי מגדר בקשר בין מודעות לפשעי סייבר לבין מעורבות בהתנהגויות סיכון במרחב הסייבר
 מחבר:
לם, ענבל /מש, גוסטבו
 הוצאה לאור:
מכון הנרייטה סאלד /האוניברסיטה הפתוחה
 בתוך:
מגמות : כתב עת למדעי ההתנהגות, 52(2), 77-108
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12815

26  כותר:
שותפויות בין בתי ספר למוזאונים ספרות ומקרי חקר מייצגים מהעולם
 מחבר:
מוגדם, יערה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
שיח פדגוגי במרחב המוזאוני : שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל, 89-93
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12859

27  כותר:
שיח פדגוגי במרחב המוזאוני : שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל
 מחבר:
מוגדם, יערה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12853

28  כותר:
חינוך מוזאוני - היסטוריה, תאוריה, פדגוגיה
 מחבר:
מוגדם, יערה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
שיח פדגוגי במרחב המוזאוני : שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל, 11-20
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12854

29  כותר:
אתנו-מתמטיקה וחינוך לרב-תרבותיות: ניתוח אורנמנטים גיאומטריים ובנייתם
 מחבר:
מסארוה, ח'ירייה /ורנר, איגור /בשותי, דאוד
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
גיאומטריה פנים רבות לה : מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה, 355-366
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12850

30  כותר:
פיתוח מקצועי : דו"ח מחקר מסכם תשע"ח
 מחבר:
מרגולין, מרגולין /רגב, חיותה /דושניק, לירון /רפאלי, ורד
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12845

31  כותר:
צוהר לגיאומטריה בגיל הרך: חשיבות העיסוק בגיאומטריה, תובנות גיאומטריות של ילדים והכשרת גננות
 מחבר:
מרקוביץ, צביה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
גיאומטריה פנים רבות לה : מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה, 19-50
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12836

32  כותר:
יחס ואמונות כלפי גיאומטריה וידע תוכן לגבי צורות וגופים בקרב גננות
 מחבר:
מרקוביץ, צביה /פטקין, דורית
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
גיאומטריה פנים רבות לה : מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה, 51-78
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12837

33  כותר:
מעבֵר לאוקלידס: פרקטלים כמקור לפעילויות חקר בגיאומטריה
 מחבר:
נוטוב, ליאורה /שריקי, עטרה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
גיאומטריה פנים רבות לה : מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה, 305-351
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12849

34  כותר:
טכנולוגיה ממוחשבת ככלי לגילוי תכונות גיאומטריות מפתיעות של שימור והכללה
 מחבר:
סגל, רות /סטופל, משה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
גיאומטריה פנים רבות לה : מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה, 267-281
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12847

35  כותר:
דפוסי שיח בעברית בין אימהות לבין ילדיהן בקרב הקהילה האתיופית בישראל: השוואה בין סיפור מתוך ספר מאויר לבין סיפור של סיפור עם בעל־פה
 מחבר:
סוקולובסקי, יערה /ארם, דורית
 הוצאה לאור:
מכון הנרייטה סאלד /האוניברסיטה הפתוחה
 בתוך:
מגמות : כתב עת למדעי ההתנהגות, 52(1), עמ' 189-220
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12811

36  כותר:
למידה עצמית כמסגרת לפיתוח חשיבה מתמטית
 מחבר:
סיניצקי, איליה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה, 82-105
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12824

37  כותר:
רעיון השימור בגיאומטריה: היסטוריה ארוכת טווח והשלכות עדכניות ללמידה
 מחבר:
סיניצקי, איליה /סטופל, משה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
גיאומטריה פנים רבות לה : מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה, 282-304
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12848

38  כותר:
תרומתן של קבוצות ייעוץ להורים לילדים עם הפרעת קשב וריכוז ולילדיהם
 מחבר:
סיפרפאל, מיכל
 הוצאה לאור:
משרד החינוך התרבות והספורט, גף חינוך נוער
 בתוך:
מניתוק לשילוב, כרך 20, עמ' 39-68
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12861

39  כותר:
שאלון ואן הילה מורחב ככלי למיפוי ידע והבנה בגיאומטריה של המישור והמרחב
 מחבר:
פטקין, דורית
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
גיאומטריה פנים רבות לה : מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה, עמ' 139-165
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12840

40  כותר:
פיתוח כישורים מרחביים באמצעות אימון ביצירת דימוי מנטלי של גופי סיבוב
 מחבר:
פטקין, דורית /שריקי, עטרה /ברקאי, רותי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
גיאומטריה פנים רבות לה : מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה, 114-136
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12839

41  כותר:
האתגר בהטמעת למידה עצמית בקורס ספרות אנגלית בקרב סטודנטיות להוראת אנגלית – מסע אישי
 מחבר:
פלד, ננסי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה, 106-121
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12825

42  כותר:
השפעת עיצוב המטלות וסביבת הלמידה על המעבר מהצדקות אינטואיטיביות ויזואליות לשימוש בטיעונים לוגיים דדוקטיביים
 מחבר:
פרוסק, נעמי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
גיאומטריה פנים רבות לה : מן המחקר אל המעשה בהוראת הגיאומטריה, עמ' 196-226
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12842

43  כותר:
בדרך מ׳היה עם מי לדבר׳ ל׳יש עם מי ללמוד׳ —חוויית הלמידה השיתופית בקבוצה המתוקשבת
 מחבר:
פרידמן, ורד /פריצקר, דרורה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה, 139-160
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12827

44  כותר:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה
 מחבר:
פריצקר, דרורה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12819

45  כותר:
התכנית הניסויית: איך אלמד כדי ללמד?
 מחבר:
פריצקר, דרורה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה, עמ' 17-27
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12820

46  כותר:
למידה עצמית: גלגולו של מושג
 מחבר:
פריצקר, דרורה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה, עמ' 28-46
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12821

47  כותר:
סוגיות ודילמות שבדרך
 מחבר:
פריצקר, דרורה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה, 203-225
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12830

48  כותר:
למידה עצמית בהכשרת מורים: סוגיות נגזרות תאוריה
 מחבר:
פריצקר, דרורה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה, עמ' 47-63
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12822

49  כותר:
חוויית הלמידה העצמית מנקודת המבט של משתתפי התכנית הניסויית
 מחבר:
פריצקר, דרורה /בל, בת-אל
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה, 226-247
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12831

50  כותר:
מה הם מרגישים? מורכבות רגשית בלמידה עצמית
 מחבר:
פריצקר, דרורה /עמיר, רחל
 בתוך:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה, 248-271
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12832

51  כותר:
נשים חרדיות באקדמיה: מסורת, מודרנה וחששות מוַוסתים
 מחבר:
רובין, אסנת /נוביס־דויטש, נורית
 הוצאה לאור:
מכון הנרייטה סאלד /האוניברסיטה הפתוחה
 בתוך:
מגמות : כתב עת למדעי ההתנהגות, 52(2), 45-75
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12816

52  כותר:
עם הפנים למשפחה - טיפוח יכולות בגיל הרך באמצעות ההורים: תכנית הורי”ם 1 כמודל להתערבות אפקטיבית
 מחבר:
שהם לוז, אביה
 הוצאה לאור:
משרד החינוך התרבות והספורט, גף חינוך נוער
 בתוך:
מניתוק לשילוב, כרך 20, עמ' 97-127
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12863

53  כותר:
עם הפנים למשפחה - טיפוח יכולות בגיל הרך באמצעות ההורים: תכנית הורי”ם 1 כמודל להתערבות אפקטיבית
 מחבר:
שהם לוז, אביה
 הוצאה לאור:
משרד החינוך התרבות והספורט, גף חינוך נוער
 בתוך:
מניתוק לשילוב, כרך 20, עמ' 97-127
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12864

54  כותר:
מבעד לעדשת הלמידה העצמית: הוראת קולנוע ככלי חינוכי-טיפולי
 מחבר:
שחר, גילה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
להתנסות ולהרגיש : למידה עצמית משתפת באקדמיה, 122-138
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12826

55  כותר:
מתקוונים אישית: עמדות של לומדים עם צרכים לימודיים שונים בנוגע לתרומתו של קורס מקוון
 מחבר:
שינפלד, מירי /רונן, אילנה
 הוצאה לאור:
מכון הנרייטה סאלד /האוניברסיטה הפתוחה
 בתוך:
מגמות : כתב עת למדעי ההתנהגות, 52(1), עמ' 283-316
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12813

56  כותר:
לפרש אמנות: השוואה בין שתי גישות דיאלוגיות
 מחבר:
שליטא, רחל
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
שיח פדגוגי במרחב המוזאוני : שותפויות בתי ספר ומוזאונים בישראל, 48-69
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12857

נמצאו 56 פרטים בחודש יוני