ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן ליולי  2017
1  כותר:
The promise, reality and dilemmas of secondary school teacheres-tudent interactions in Facebook: the teacher perspective
 מחבר:
Asterhan, Christa S.C. /Rosenberg, Hananel
 בתוך:
Computers & Education, Vo 85, pp 134-148
 שנה:
2015
 מספר פריט:
12489

2  כותר:
Pedagogical content knowledge in teacher education
 מחבר:
Berry, Amanda /Depaepe, Fien /Driel, van Jan
 הוצאה לאור:
Springer
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12511

3  כותר:
Teacher education for dialogue across difference: an example from Israel
 מחבר:
Elbaz-Luwisch, Freema
 הוצאה לאור:
Emerald
 בתוך:
International teacher education : promising pedagogies (part B), 283-304
 שנה:
2015
 מספר פריט:
12522

4  כותר:
The centrality of positive emotions in the field of mathematics
 מחבר:
Greensfeld, Hava /Deutsch, Ziva
 בתוך:
Athens Journal of Education, Vol. 3, No. 4, PP 345-363
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12504

5  כותר:
Teacher education for educational and social transformation
 מחבר:
Guillen, Lorena /Gimenes, Camila I /Zeichner, Ken M.
 הוצאה לאור:
Springer
 בתוך:
International handbook of teacher education, 239-272
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12518

6  כותר:
The Perceptions of Jewish and Arab Physical Education Student-Teachers of the Practicum in a Jewish Training School - Ph.D dissertation
 מחבר:
Hadari, Judith
 הוצאה לאור:
Babes-Bolyai University
 שנה:
2011
 מספר פריט:
12530

7  כותר:
Intimate scholarship: an examination of identity and inquiry in the work of teacher educators
 מחבר:
Hamilton, Mary Lynn /Pinnegar, Stefinee /Davey, Ronnie
 הוצאה לאור:
Springer
 בתוך:
International handbook of teacher education, 181-237
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12517

8  כותר:
Pedagogy of teacher education
 מחבר:
Korthagen, Fred A. J
 הוצאה לאור:
Springer
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12510

9  כותר:
International handbook of teacher education - volume 1
 מחבר:
Loughran, John /Hamilton, Mary Lynn
 הוצאה לאור:
Springer
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12508

10  כותר:
International handbook of teacher education - volume 2
 מחבר:
Loughran, John /Hamilton, Mary Lynn
 הוצאה לאור:
Springer
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12513

11  כותר:
Developing an understanding of teacher education
 מחבר:
Loughran, John /Hamilton, Mary Lynn
 הוצאה לאור:
Springer
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12509

12  כותר:
Pedagogical reasoning in teacher education
 מחבר:
Loughran, John /Keast, Stephen /Cooper, Rebecca
 הוצאה לאור:
Springer
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12512

13  כותר:
Evaluation of the characteristics of the innovative learning environment according to students' perceptions: actual vs. preferred
 מחבר:
Magen Nagar, Noga /Steinberger, Pnina
 הוצאה לאור:
Gordon College of Education
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12491

14  כותר:
Seminar for Master’s Thesis Projects: promoting students self-regulation
 מחבר:
Miedijensky, Shirley /Lichtinger, Einat
 בתוך:
International Journal of Higher Education, v.5 n.4, pp 13-26
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12492

15  כותר:
Beginning teacher educators: working in higher education and schools
 מחבר:
Murray, Jean
 הוצאה לאור:
Springer
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12514

16  כותר:
Beginning teacher educators: working in higher education and schools
 מחבר:
Murray, Jean
 הוצאה לאור:
Springer
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12514

17  כותר:
Mentoring
 מחבר:
Orland-Barak, Lily
 הוצאה לאור:
Springer
 בתוך:
International handbook of teacher education, 105-141
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12515

18  כותר:
International teacher education : promising pedagogies (part B
 מחבר:
Orland-Barak, Lily /Craig, Cheryl J.
 הוצאה לאור:
Emerald
 שנה:
2015
 מספר פריט:
12520

19  כותר:
Connecting the dots to build the future teaching and learning - technical report
 מחבר:
Reimers, Fernando /Bullrich, Esteban /Cardozo, Beatriz et al
 הוצאה לאור:
Varkey Foundation
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12540

20  כותר:
Preservice teachers’ professional growth as leaders: empowerment through research-oriented reflective practice and didactic expertise in Germany
 מחבר:
Roters, Bianca
 הוצאה לאור:
Emerald
 בתוך:
International teacher education : promising pedagogies (part B), 31-49
 שנה:
2015
 מספר פריט:
12521

21  כותר:
Exploring the complex concept of quality in teacher education
 מחבר:
Russell, Tom /Martin, Andrea K.
 הוצאה לאור:
Springer
 בתוך:
International handbook of teacher education, 143-180
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12516

22  כותר:
Functions of assessment in teacher education
 מחבר:
Smith, Kari
 הוצאה לאור:
Springer
 בתוך:
International handbook of teacher education, 405-428
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12519

23  כותר:
Creativity of college students in problem solving with and without technology
 מחבר:
Wajeeh M., Daher
 הוצאה לאור:
Al-Qasemi Academic College of Education
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12506

24  כותר:
פיתוח מקצועי של מפקחים בתקופה של רפורמות ושינויים: נקודת המבט של המפקחים
 מחבר:
אבידב-אונגר, אורית
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 65, עמ' 167-189
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12502

25  כותר:
ההבדלים בין סגנון המנהיגות של גננות מתחילות וגננות מנוסות: מנהיגות מתמירה, מנהיגות מתגמלת ומנהיגות נמנעת
 מחבר:
אביים, אילנית
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
מנהיגות חינוכית בגיל הרך, עמ' 33-59
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12482

26  כותר:
הערכת עמיתים מקוונת והיכרות בין לומדים: האם הם תלויים זה בזה?
 מחבר:
אושר, מאיה /ברק, מירי
 הוצאה לאור:
האוניברסיטה הפתוחה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
 בתוך:
האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי : הכנס השנים-עשר למחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס, 1-9
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12535

27  כותר:
מעורבות חברתית בהכשרת מורים: הערכת הסטודנטים את תרומתה לטיפוח ״תודעה חברתית ומקצועית מכוּונת קהילה״
 מחבר:
ארביב-אלישיב, רינת /שביט מילר, ענת
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 65, עמ' 65-95
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12498

28  כותר:
השפעת השיח הכיתתי בשתי שיטות הוראה (פרונטלית ובקהילות למידה) על הישגי התלמידים, תפיסת הסביבה הלימודית, מטרות הישג אישיות ותחושת השתייכות בית ספרית של תלמידים בחטיבת הביניים - עבודת דוקטורט
 מחבר:
ברודר, רונית
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת בר-אילן
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12531

29  כותר:
שיתוף ידע ברשתות חברתיות: מבט מאחורי הקלעים של המכללות להוראה
 מחבר:
בר-טל, סמדר /אסטרחן, קריסטה
 הוצאה לאור:
האוניברסיטה הפתוחה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
 בתוך:
האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי : הכנס השנים-עשר למחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס, 25-31
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12536

30  כותר:
השפעת ויסות עצמי של למידה על הבנת טקסט דיגיטלי: השוואה בין סטודנטים עם וללא ADHD
 מחבר:
ברן, עדי /בן-יהודה, גל
 הוצאה לאור:
האוניברסיטה הפתוחה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
 בתוך:
האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי : הכנס השנים-עשר למחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס, 32-39
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12537

31  כותר:
יישום התכנית הלאומית להתאמת המכללות לחינוך במאה ה 21: הכשרת סטודנטים להוראה מתוקשבת
 מחבר:
גולדשטיין, אולז'ן /טסלר, ברטה
 הוצאה לאור:
האוניברסיטה הפתוחה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
 בתוך:
האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי : הכנס השנים-עשר למחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס, 49-56
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12538

32  כותר:
פיתוח חדשנות טכנולוגית-פדגוגית של מרצים במכללות לחינוך: אתגר בלתי פוסק
 מחבר:
גולדשטיין, אולז'ן /שינפלד, מירי
 הוצאה לאור:
האוניברסיטה הפתוחה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
 בתוך:
האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי : הכנס השנים-עשר למחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12539

33  כותר:
על בטלותו של חינוך פטריוטי-קוסמופוליטי במדינת היהודים
 מחבר:
גוסקוב, ערן
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 65, עמ' 11-33
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12496

34  כותר:
"היא נתנה לי תחושה של ערך וחיזקה אותי כעובדת במערכת": תפיסתן של הגננות והרכזות את מנהיגותה המקצועית של רכזת הגיל הרך במערכת הקיבוצית
 מחבר:
גילת, יצחק
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
מנהיגות חינוכית בגיל הרך, עמ' 99-114
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12485

35  כותר:
"היא קנתה אותי באותה אסיפת הורים": תפיסות הורים את מנהיגות הגננת
 מחבר:
גילת, יצחק
 הוצאה לאור:
מבורך, מרים
 בתוך:
מנהיגות חינוכית בגיל הרך, עמ' 135-152
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12487

36  כותר:
מיקרו ומקרו-אצות לביו-דלקים : פרויקט מחקרי ופיתוח תשתית חקר לפרחי הוראה ולמורי ביולוגיה
 מחבר:
גרשון, יורם /קלמנזון, אלי
 הוצאה לאור:
אורנים
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12494

37  כותר:
חוקי ילדים נוער : חוקים, נהלים וחומרי עזר לעובדים בחינוך ילדים ונוער בסיכון
 מחבר:
הראל, סער /שמש, אילן /בוזגלו, אילנה
 הוצאה לאור:
משרד החינוך, מינהל פדגוגי, אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12532

38  כותר:
רקע תרבותי, מאפיינים אישיים והשגים אקדמיים
 מחבר:
זיסברג, ליהוא /גוטרמן, יוסי
 הוצאה לאור:
גורדון /תל-חי
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12490

39  כותר:
אימהות קוראות ומתווכות לילדיהן ספר : עדויות מהמשפחה הערבית על תרומת התיווך לאוריינות הילד הצעיר
 מחבר:
חסונה ערפאת, ערפאת
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12507

40  כותר:
שירים בדיו שחורה - על קורס שעסק בספרות מזרחית
 מחבר:
חסקין, מימי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 65, עמ' 125-145
 שנה:
2017
 מספר פריט:
97-124

41  כותר:
שירים בדיו שחורה - על קורס שעסק בספרות מזרחית
 מחבר:
חסקין, מימי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 65, עמ' 125-145
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12500

42  כותר:
פנים שונות לתפיסות למידה של סטודנטים להוראה: השלכות על הכשרת מורים
 מחבר:
כץ, גילת /שקדי, אשר
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 65, עמ' 97-124
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12499

43  כותר:
מנהיגותה של הגננת המתחילה לעומת הגננת המנוסה בעיני הסייעות
 מחבר:
מבורך, מרים
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
מנהיגות חינוכית בגיל הרך, עמ' 115-134
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12486

44  כותר:
תפיסת תפקיד הגננת כמנהיגה בקרב גננות שפרשו מעבודתן, בהשוואה לגננות שעובדות כיום במערכת החינוך
 מחבר:
מבורך, מרים
 הוצאה לאור:
מבורך, מרים
 בתוך:
מנהיגות חינוכית בגיל הרך, עמ' 60-75
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12483

45  כותר:
תפיסת המנהיגות של הגננת ושל הגנן
 מחבר:
מבורך, מרים
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
מנהיגות חינוכית בגיל הרך, עמ' 76-95
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12484

46  כותר:
לקראת מנהיגות בגיל הרך: צעדים בהתפתחות מקצועית
 מחבר:
מבורך, מרים
 בתוך:
מנהיגות חינוכית בגיל הרך, עמ' 19-30
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12481

47  כותר:
עושים בית ספר : ידע מעשי על מנהיגות פדגוגית
 מחבר:
מגדל-לוי, נעמי /בוזו-שוורץ, מאיה
 הוצאה לאור:
אבני ראשה
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12533

48  כותר:
הגות חינוכית פרוגרסיבית אשר הקדימה את זמנה: בית הספר,המורה והתלמיד הראויים לפי ח'ליל אל-סכּאכּיני
 מחבר:
מועד, כמאל
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 65, עמ '35-63
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12497

49  כותר:
"הוא לוקח את כולם לאן שהוא רוצה...והם הלכו אחריו": דמות המנהיג בקרב ילדים
 מחבר:
מועלם, אורית
 הוצאה לאור:
מבורך, מרים
 בתוך:
מנהיגות חינוכית בגיל הרך, עמ' 153-173
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12488

50  כותר:
ניסויים פיזיים וניסויים מדומים בהוראת המדעים : תפיסות, עמדות ובצועים של מורים למדעים וסטודנטים להוראת המדעים
 מחבר:
נאיל, עיסא
 הוצאה לאור:
אלקאסמי – המכללה האקדמית לחינוך
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12493

51  כותר:
קהילת מורים מקוונת - הלכה למעשה
 מחבר:
נגר, אילן
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
ביטאון מכון מופ"ת, כרך 60, 19-21
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12524

52  כותר:
מורים ותלמידים בקהיליית חקר שיתופית : אפיון תהליכי התפתחות מקצועית של מורים המבצעים פעילויות חקר מתמטיות בשיתוף עם תלמידים
 מחבר:
נוטוב, ליאורה
 הוצאה לאור:
גורדון
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12505

53  כותר:
האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי : הכנס השנים-עשר למחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 מחבר:
עשת-אלקלעי, יורם /בלאו, אינה /כספי, אבנר /גרי, ניצה /קלמן, יורם /זילבר-ורוד, ורד
 הוצאה לאור:
האוניברסיטה הפתוחה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12534

54  כותר:
חינוך לחיים משותפים כתרבות דמוקרטית וכדרך חיים
 מחבר:
פאול-בנימין, אילנה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
ביטאון מכון מופ"ת, כרך 60, 34-39
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12525

55  כותר:
רב-תרבותיות בין לומדים כבסיס לקידום תהליכי הוראה ולמידה
 מחבר:
פלביאן, היידי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
ביטאון מכון מופ"ת, כרך 60, 40-46
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12526

56  כותר:
הכשרה להוראה הנענית לשונות תרבותית
 מחבר:
קוזמינסקי, לאה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
ביטאון מכון מופ"ת, כרך 60, 77-80
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12528

57  כותר:
הכשרת פרחי הוראה ומורים בפועל לקידום דיאלוג בסובלנות ובכבוד הדדי באמצעות מודל TEC
 מחבר:
קריץ, מיקי /שינפלד, מירי /נגר, אילן
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
ביטאון מכון מופ"ת, כרך 60, 13-18
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12523

58  כותר:
המצוינים לחינוך: הכשרת גמלאים - קצינים בכירים להוראה כקריירה שנייה
 מחבר:
קרניאלי, מירה /ויצמן, שוש
 הוצאה לאור:
אורנים
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12503

59  כותר:
הערכתם של סטודנטים עם הפרעה בלמידה וללא הפרעה בלמידה את תרומתם של קורסים מקוונים
 מחבר:
רונן, אילנה /שינפלד, מירי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 65, עמ' 147-166
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12501

60  כותר:
משמוע ועונג "פדגוגיה דואלית" לשימורה של מסורת אליטיסטית בהוראת הנגינה הקלאסית בקונסרבטוריונים בישראל - עבודת דוקטורט
 מחבר:
שגיב, דן
 הוצאה לאור:
האוניברסיטה העברית בירושלים
 שנה:
2013
 מספר פריט:
12529

61  כותר:
גיבוש המלצות והנחיות למדריכים למאמני שחייה ולעוסקים בספורט השחייה : בניית תכנית אימון ייעודית לשיפור ביצועים ולהפחתת כאבי כתף אופייניים בקרב ילדים ומתבגרים העוסקים בשחייה
 מחבר:
שטינברג, נילי
 הוצאה לאור:
מכללת זינמן במכון וינגייט
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12495

62  כותר:
למידה שיתופית מקוונת של פרחי הוראה בישראל ובגרמניה לצורך הוראה מוכוונת תרבות
 מחבר:
שינפלד, מירי /ולדמן, טינה /הראל, אפרת /רוזנר, עינת
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
ביטאון מכון מופ"ת, כרך 60, 71-76
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12527

נמצאו 62 פרטים בחודש יולי