ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן לספטמבר  2018
1  כותר:
Unjustified assumptions in geometry made by high school students in Israel - Ph.D dissertation
 מחבר:
Dvora, Tali
 הוצאה לאור:
Tel Aviv University
 בתוך:
2012
 שנה:
2012
 מספר פריט:
12914

2  כותר:
Instructional leadership practices among principals in Israeli and USA Jewish schools
 מחבר:
Glanz, Jeffrey /Sheked, Haim /Rabinowitz, Chanina /Shenhav, Shmiel /Zaretsky, Rachel
 הוצאה לאור:
מכללת ירושלים
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12920

3  כותר:
Toward a better understanding of the language conducive context: An ecological perspective on children's progress in the second language in bilingual
 מחבר:
Schwartz, Mila /Deeb, Inas
 הוצאה לאור:
אורנים
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12919

4  כותר:
Hiding in plane view : visual perception of two-dimensional representations in teaching spatial geometry - Ph.D dissertation
 מחבר:
Widder, Mirela
 הוצאה לאור:
Technion
 שנה:
2016
 מספר פריט:
12911

5  כותר:
Big data in education : the digital future of learning, policy and practice - 1st edition
 מחבר:
Williamson, Ben
 הוצאה לאור:
SAGE Publications
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12922

6  כותר:
"דווקא רציתי לצאת מגדרי" מסע הגיבורה כיוצרת : תשובת-הנגד של רומן החניכה הנשי
 מחבר:
אלינב, רבקה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12907

7  כותר:
חינוך מחפש משמעות: על מוטיבציות האדם מול מוטיבציות החברה ועל פדגוגיה מתבוננת כדרך לתווך ביניהן
 מחבר:
אֶרְגַז, אורן
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 68, עמ' 191-211
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12906

8  כותר:
להישאר או לעזוב? עמדותיהם של מתמחים לאנגלית בנוגע לשנת עבודתם הראשונה
 מחבר:
בדש, מרב /כרמל, ריבי
 הוצאה לאור:
סמינר הקיבוצים
 בתוך:
החינוך וסביבו, כרך 40, עמ 39-70
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12909

9  כותר:
שילוב אוריינות מידע בהוראה ובלמידה בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך בישראל : חקר מקרה - עבודת דוקטורט
 מחבר:
בן-עמרם, סיגל
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת בר-אילן
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12917

10  כותר:
סיפורים של חוויה משמעותית: יוצאי אתיופיה על סף הכניסה לאקדמיה
 מחבר:
ברנר, רִנה /קלניצקי, אסתר
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 68, עמ' 49-77
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12901

11  כותר:
מעמד המורה בחברה הישראלית של היום
 מחבר:
גילת, יצחק /ונגרוביץ, ניבה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 68, עמ' 11-27
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12899

12  כותר:
שגרה של שירה: מורות לספרות בוחרות שירים להוראה
 מחבר:
דה-מלאך, נעמי /פויס, יעל
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 68, עמ' 111-141
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12903

13  כותר:
תמונת מצב המדינה : תרשימים בנשאי חברה וכלכלה בישראל
 מחבר:
וייס, אבי
 הוצאה לאור:
מרכז טאוב
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12910

14  כותר:
תפיסות של מנהלים, מורים ותלמידים את המעורבות של הורים בלימודי ילדיהם והקֶשר בינן לבין ההישגים במתמטיקה בישראל במבחני הערכה בין-לאומיים TIMSS
 מחבר:
זבלבסקי, ארז /שפירא-לשצ'ינסקי, אורלי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 68, עמ' 79-109
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12902

15  כותר:
רקע תרבותי, מאפיינים אישיים והישגים אקדמיים
 מחבר:
זיסברג, ליהוא
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 68, עמ' 29-47
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12900

16  כותר:
"להרביץ תורה": ייצוגים ספרותיים לשימוש של מורים בענישה גופנית
 מחבר:
לוין, אורנה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 68, עמ' 143-163
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12904

17  כותר:
תפיסות עתיד של מתבגרים עם וללא ליקויי שמיעה : תרומתם של משתנים אישיים וסביבתיים - עבודת דוקטורט
 מחבר:
מיכאל, רינת
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת חיפה
 שנה:
2012
 מספר פריט:
12916

18  כותר:
בין יצירת אמנות והוראת אמנות : אמונות ותפיסות פדגוגיות של אמן-מורה - עבודת דוקטורט
 מחבר:
משי, יונתה
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת חיפה
 שנה:
2015
 מספר פריט:
12915

19  כותר:
תלקיט - לא לתלמידים בלבד : שיפור תהליכי ההערכה בבית הספר ובהכשרת מורים
 מחבר:
נחשון, מיכל /רום, אמירה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12898

20  כותר:
אסירים קוראים את עצמם: השפעת הסיפור האישי של אסירים חסרי ידע וניסיון בקריאה על יכולתם לרכוש את מיומנות הקריאה ועל עולמם הרגשי והחברתי
 מחבר:
עינת, עמלה /עינת, תומר /גורה, מאיה /שגב, עדי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 68, עמ' 165-189
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12905

21  כותר:
דפוסי הוראה מיטביים בקורסים מקוונים מרובי משתתפים
 מחבר:
קריץ, מיקי /זייפרט, תמי /פליקס, אורנה
 הוצאה לאור:
סמינר הקיבוצים
 בתוך:
החינוך וסביבו, כרך 40, עמ 97-138
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12908

22  כותר:
מוזאונים בראי החברה והחינוך היסטוריה הגות ריאליה - קובץ מחקרים
 מחבר:
רוזמרין, סיגלית /פיקל־צברי, אורה
 הוצאה לאור:
הוצאת אפרתה
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12921

23  כותר:
תוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה Teacher residency programs: סקירת דגמים נבחרים - סקירת מידע
 מחבר:
רן, עמליה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2018
 מספר פריט:
12897

24  כותר:
אריזת החיסכון של החינוך? חקר מקרה של רשת סופרמרקטים המחנכת ל 'צרכנות אחראית' - עבודת מ.א.
 מחבר:
שטיין, אסף
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת תל אביב
 שנה:
2007
 מספר פריט:
12912

25  כותר:
מתרבות היי-טק אל פילנתרופיית הון-סיכון : חקר מקרה של חונכות ליזמות חברתית - עבודת דוקטורט
 מחבר:
שטיין, אסף
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת בר-אילן
 שנה:
2013
 מספר פריט:
12913

26  כותר:
אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית
 מחבר:
שפירא־לשצ'ינסקי, אורלי
 הוצאה לאור:
פרדס הוצאה לאור
 שנה:
2017
 מספר פריט:
12918

נמצאו 26 פרטים בחודש ספטמבר