ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן לינואר  2021
1  כותר:
תפקיד המחנכת בישראל : מבט עכשווי והמלצות לשלב ההכשרה
 הוצאה לאור:
משרד החינוך
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33321

2  כותר:
עיצוב מרחב למידה על פי עקרונות של פדגוגיה פמיניסטית לפיתוח החוסן הפדגוגי של מתכשרות להוראה
 מחבר:
אופנהיים שחר, סיגל
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, גיליון 73, עמ' 11-34
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33322

3  כותר:
כששיח זהות פוגש אידאולוגיה חינוכית: הפוטנציאל הקוריקולרי בהוראת נושא "תוכנית החלוקה"
 מחבר:
דוד, אוהד
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, גיליון 73, עמ' 35-66
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33323

4  כותר:
מוטיבציה חברתית ותחושת מסוגלות בהקשר החינוכי: מודל היררכי מבוסס רשתות חברתיות בכיתה
 מחבר:
מזריאר-רוזברג, לינור /מדג'ר, ניר
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, גיליון 73, עמ' 67-91
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33324

נמצאו 4 פרטים בחודש ינואר