ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן לינואר  2020
1  כותר:
מיפוי שדה הפעולה ככלי לפיתוח תפיסה מערכתית ולעיצוב אזרחות סביבתית מושכלת
 מחבר:
אבריאל-אבני, נעה /גן, דפנה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 71, עמ' 193-223
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13179

2  כותר:
האם מתמחה יכול להיות אותנטי בעבודתו? מעגלי פעולה לחשיפת אותנטיות ברפלקציה של מתמחים
 מחבר:
ארן, צילה /שטיינמיץ, רבקה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 71, עמ' 225-252
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13180

3  כותר:
קורט לוין ומקורות אישיים, אינטלקטואליים ותאורטיים של פרדיגמת מחקר הפעולה
 מחבר:
בר-גל, דוד
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 71, עמ' 7-20
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13172

4  כותר:
הליכה בתלם ונוודות
 מחבר:
גורודצקי, מלכה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 71, עמ' 319-340
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13183

5  כותר:
לומר זאת אחרת : לדבר על גילוי עריות בשפת הספרות
 מחבר:
הברון, אפרת
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13168

6  כותר:
מחקר פעולה להפעלה אפקטיבית של "אופק חדש"
 מחבר:
חגי-ניב, איוה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 71, עמ' 55-81
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13174

7  כותר:
הקשר בין מסוגלות עצמית לבין ירידה במשקל הגוף בעקבות השתתפות בתוכנית קבוצתית לירידה במשקל
 מחבר:
יעקובי, אביגדור /יוסף, גילי /כץ, מיכאל
 הוצאה לאור:
אוהלו
 בתוך:
רוח הספורט, כרך 5, עמ' 61-90
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13047

8  כותר:
בין אי-נחת למרחב בטוח: ניסוח שאלת מחקר בקרב סטודנטים להוראה העורכים מחקר פעולה
 מחבר:
מנדלר, דפנה /עמיר, עליזה /האופטמן, שרה /גורב, דבורה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 71, עמ' 141-162
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13177

9  כותר:
חינוך לרב-תרבותיות באקדמיה: מדיון דיאלוגי לפרקטיקה שוויונית
 מחבר:
פאול-בנימין, אילנה /חאג' יחיא, קוסאי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 71, עמ' 83-109
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13175

10  כותר:
מקרב ומרחיק : עיון בדמות המחנך המשמעותי בבית הספר הציבורי
 מחבר:
צבר, בועז
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13169

11  כותר:
דילמות ועמימויות אתיות במלאכת ההדרכה הפדגוגית
 מחבר:
צבר, בועז /גלילי, סמדר
 הוצאה לאור:
דוד ילין
 שנה:
2019
 מספר פריט:
דילמות ועמימויות אתיות במלאכת ההדרכה הפדגוגית

12  כותר:
המורה כחוקר - מקורט לוין ועד למחקר עצמי וקהילות לומדות
 מחבר:
צלרמאיר, מיכל
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 71, עמ' 21-51
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13173

13  כותר:
הקשר בין משאבים אישיים, ערכים ,מסוגלות עצמית ואופטימיות לבין תפיסת תפקידי חיים : השוואה בין נוער במצבי סיכון לבין נוער נורמטיבי
 מחבר:
קאים, זאב /רומי, שלמה
 הוצאה לאור:
אורות ישראל /הרצוג
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13184

14  כותר:
מחקר פעולה כשיטה לבניית מודל ל"חינוך מכליל"
 מחבר:
ראזר, מיכל /פרידמן, ויקטור
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 71, עמ' 111-141
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13176

15  כותר:
חדשנות חינוכית על בסיס יזמות מהשדה : הסגולות ואבני הנגף של יזמות מהשדה ליצירת חדשנות בת-קימה - עבודת דוקטורט
 מחבר:
רוזנר, עינת
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 שנה:
2016
 מספר פריט:
13185

16  כותר:
בחינת התפתחותה של מובילת תהליך חינוכי: מעגלי מחקר ועשייה
 מחבר:
רונן, אילנה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 71, עמ' 253-279
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13181

17  כותר:
תרומתו של שיח מפורש על הקשר בין יהדות למדע לקידום סובלנות בקרב סטודנטים דתיים וחילונים: מחקר פעולה
 מחבר:
שמואלי, מרווה /אלקחר, איריס
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, כרך 71, עמ' 111-141
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13182

18  כותר:
שותפות בין צוות חינוכי להורים - סקירת מידע
 מחבר:
שפרלינג, דניאל
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13167

19  כותר:
מעמדן של ועדות האתיקה במכללות להכשרת מורים, תפקידן והחסמים בדרכי פעילותן
 מחבר:
שפרלינג, דניאל
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13170

נמצאו 19 פרטים בחודש ינואר