ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן לדצמבר  2020
1  כותר:
Teaching with a social, emotional, and cultural lens : A framework for educators and teacher educators
 מחבר:
Markowitz, Nancy Lourie / Bouffard, Suzanne M
 הוצאה לאור:
Harvard Education Press
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33318

2  כותר:
Mentoring new teachers and the role of teacher-mentors in induction programs
 מחבר:
Ran, Amalia /Josefsberg Ben-Yehoshua, Liat
 הוצאה לאור:
The Intercollegiate Information Center /MOFET Institute
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33320

3  כותר:
סקירת ספרות בנושא מדיניות תהליכי הערכה בביה"ס היסודי – מבט בינלאומי
 מחבר:
אייל, ליאת
 הוצאה לאור:
משרד החינוך, לשכת המדען הראשי
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33310

4  כותר:
מחסור במורים : רקע, אתגרים ודרכי התמודדות - סקירת מידע
 מחבר:
בר-זוהר, ברק /יוספסברג בן-יהןשע, ליאת
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33319

5  כותר:
הפער הדיגיטלי ויישום המדיניות הממשלתית לצמצומו
 מחבר:
גולדשמידט, רועי
 הוצאה לאור:
הכנסת /מרכז המחקר והמידע
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33314

6  כותר:
"לנצח משהו ממך הולך איתי": הייצוג האומנותי כזיכרון חרות בתהליך
 מחבר:
גרונר שמאי, מיה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
מכון מופ"ת
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33308

7  כותר:
אני פסנתר
 מחבר:
לביא, נחמה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
איים של סיפורים : נרטיבים אישיים ומקצועיים של מטפלות ומטפלים באמצעות אומנויות, עמ' 42-54
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33305

8  כותר:
סיפורי הצלחה בקליטה מיטבית של מורים חדשים במערכת החינוך
 מחבר:
מירו-יפה, אירית /ותד, עלי/דהן, אורית /צימרמן, ורדה /ג'יוסי, וורוד
 הוצאה לאור:
בית ברל /גבעת ושינגטון
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33317

9  כותר:
גיוס ושיבוץ מורים
 מחבר:
נסראלדין, היאם
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת חיפה
 שנה:
2019
 מספר פריט:
33313

10  כותר:
"מי אני בקולי?" טיפול בקול להנכחת ה"עצמי" האותנטי
 מחבר:
סיני, גילה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
איים של סיפורים : נרטיבים אישיים ומקצועיים של מטפלות ומטפלים באמצעות אומנויות, עמ' 70-81
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33307

11  כותר:
התמודדות בפעילויות מודלינג בסביבה טכנולוגית: מאפייני תהליכי המודלינג והתפתחות מיומנויות מטה קוגניטיביות בקרב סטודנטים להוראת מתמטיקה
 מחבר:
עואודה-שחברי, ג'והיינה
 הוצאה לאור:
אלקאסמי : מכללה אקדמית לחינוך באקה אל ג'רבייה
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33315

12  כותר:
הערכת תהליך ההשתלבות של בוגרי תכניות הסבת אקדמאים להוראה במערכת החינוך
 מחבר:
רז, טל
 הוצאה לאור:
ראמ"ה /משרד החינון
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33312

13  כותר:
הוראה ולמידה מרחוק : לקחים מתקופת הסגר בעקבות מגפת הקורונה - סקר מורים
 מחבר:
רטנר, דוד /גליקמן, חגית /ליפשטט, נורית /רז, טל /לוי, יואב
 הוצאה לאור:
ראמ"ה /משרד החינון
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33311

14  כותר:
"אני את והא-ל שלציר": כוחן של המוזיקה והאמונה בעת חולי
 מחבר:
שולמן, טובה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
איים של סיפורים : נרטיבים אישיים ומקצועיים של מטפלות ומטפלים באמצעות אומנויות, עמ' 55-69
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33306

15  כותר:
השפעת הדיגלוסיה על התפתחות המודעות הפונולוגית והמורפולוגית ועל יכולת קריאת מילים מנוקדות ולא מנוקדות בשפה הערבית : השוואה בין מיצב חברתי-כלכלי בינוני-גבוה ומיצב נמוך - עבודת דוקטורט
 מחבר:
שחברי-קסאם, עביר
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת בר-אילן
 שנה:
2017
 מספר פריט:
33316

16  כותר:
מלך ממית, מלך מחייה: טיפול בדרמה - הלכה ומעשה
 מחבר:
שלם, עדנה
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 בתוך:
איים של סיפורים : נרטיבים אישיים ומקצועיים של מטפלות ומטפלים באמצעות אומנויות. עמ' 176-185
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33309

נמצאו 16 פרטים בחודש דצמבר