ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן ליוני  2021
1  כותר:
דוח ועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל
 הוצאה לאור:
המועצה להשכלה גבוהה /האגף האקדמי, מזכירות המועצה
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33470

2  כותר:
חוזר ללמידה דיגיטלית בהכשרת מורים
 הוצאה לאור:
משרד החינוך
 שנה:
2021
 מספר פריט:
33474

3  כותר:
טריטוריאליות מרכזית-מקומית ושינוי בעירבון מוגבל: האם ועדות גבולות מהוות מנגנון למיתון אי-שוויון מרחבי?
 מחבר:
איתי, בארי /אהרון-גוטמן, מירב /לוזר, יונתן
 הוצאה לאור:
מכון הנרייטה סאלד /האוניברסיטה הפתוחה
 בתוך:
מגמות : כתב עת למדעי ההתנהגות, 55(2), עמ' 67-96
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33479

4  כותר:
לשון שנייה באוכלוסיות שונות בישראל : הערכה, התערבות וקידום לשוני
 מחבר:
אלפי-שבתאי, איריס
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2021
 מספר פריט:
33473

5  כותר:
מרכזי השמת מורים בבתי ספר - סקירת מידע
 מחבר:
בר-זוהר, ברק /יוספסברג בן-יהושע, ליאת
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2021
 מספר פריט:
33477

6  כותר:
כמעיין המתגבר? השפעות הקמת מעיין החינוך התורני בטווחים הקצר והארוך
 מחבר:
זיסמן, נעם /ליפינר,עידן
 הוצאה לאור:
בנק ישראל
 שנה:
2021
 מספר פריט:
33475

7  כותר:
תגובתית, משתלמת או ערעור על לגיטימיות: כיצד מסבירים יוצאי אתיופיה את חלקם בהתנגשויות אלימות עם המדינה?
 מחבר:
יאסן, יאיר
 הוצאה לאור:
מכון הנרייטה סאלד /האוניברסיטה הפתוחה
 בתוך:
מגמות : כתב עת למדעי ההתנהגות, 55(2), עמ' 29-50
 שנה:
2021
 מספר פריט:
33478

8  כותר:
ממורים למנהיגים : מחקר הערכה של התוכנית “חלוץ חינוכי”
 מחבר:
מקדוסי, עודד /קופרמינץ, חגי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2021
 מספר פריט:
33472

9  כותר:
חינוך במרחבים רב-תרבותיים : מפגשים בין תרבויות בבית הספר ובהכשרת מורים
 מחבר:
שגיא, רחל /ביברמן-שלו /גילת, יצחק
 הוצאה לאור:
רסלינג
 שנה:
2020
 מספר פריט:
33471

10  כותר:
סקירת ספרות ומסמכי מדיניות העוסקים בהכשרת מורים להוראה ולמידה מרחוק
 מחבר:
שמואלוף, שושן
 הוצאה לאור:
משרד החינוך
 שנה:
2021
 מספר פריט:
33476

נמצאו 10 פרטים בחודש יוני