ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן ליולי  2020
1  כותר:
Active collaborative education : A journey towards teaching
 מחבר:
Barak, Judith /Gidron, Ariela
 הוצאה לאור:
Sense Publishers
 שנה:
2016
 מספר פריט:
13277

2  כותר:
Supporting students during COVID-19: developing and leveraging academic communities of engagement in a time of crisis
 מחבר:
Borup, Jered /Jensen, Michelle /Archambault, Leanna /Short, Cecil R. /Graham, Charles R.
 בתוך:
Journal of Technology and Teacher Education, vol.28 no.2, 161-169
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13272

3  כותר:
"I had no idea" : clinical simulations for teacher development
 מחבר:
Dotger, Benjamin H.
 הוצאה לאור:
Information Age Pub
 שנה:
2018
 מספר פריט:
13281

4  כותר:
Beginning teachers’ narratives, coping with social justice
 מחבר:
Dvir, Nurit /Schatz-Oppenheimer, Orna
 בתוך:
European Journal of Teacher Education, vol.43 no.3, 318-332
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13261

5  כותר:
engaging pre-service teachers in an Online STEM fair during COVID-19-2
 מחבר:
Evagorou, Maria /Nisieorou, Efi
 בתוך:
Journal of Technology and Teacher Education, vol.28 no.2, 179-186
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13273

6  כותר:
Teaching, technology, and teacher education during the COVID-19 pandemic : stories from the field
 מחבר:
Ferdig, Richard E. /Baumgartner, Emily /Hartshorne, Richard /Kaplan-Rakowski, Regina /Mouza, Chrystalla
 הוצאה לאור:
AACE-Association for the Advancement of Computing in Education
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13284

7  כותר:
Special Issue Editorial: preservice and inservice professional development during the COVID-19 pandemic
 מחבר:
Hartshorne, Richard /Baumgartner, Emily /Kaplan-Rakowski, Regina /Mouza, Chrystalla /Ferdig, Richard E
 בתוך:
Journal of Technology and Teacher Education, vol.28 no.2, 137-147
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13270

8  כותר:
Writing for publication : transitions and tools that support scholars’ success
 מחבר:
Jalongo, Mary Renck /Saracho, Olivia N.
 הוצאה לאור:
Springer International Publishing
 שנה:
2016
 מספר פריט:
13280

9  כותר:
Research methods for social justice and equity in education
 מחבר:
Strunk, Kamden K. /Locke, Leslie Ann
 הוצאה לאור:
Cham : Springer International Publishing
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13279

10  כותר:
RemoteTeaching and RemoteLearning: Educator Tweeting During the COVID-19 Pandemic
 מחבר:
Trust, Torrey /Carpenter, Jeffrey P. /Krutka, Daniel G. /Kimmons, Royce
 בתוך:
Journal of Technology and Teacher Education, vol.28 no.2, 151-159
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13271

11  כותר:
חינוך ביתי בישראל : הישגים לימודיים וכישורים חברתיים של ילדי חינוך ביתי בהשוואה לילדי בית ספר - עבודת מ.א.
 מחבר:
אדרי, אבישג
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת בר אילן
 שנה:
2010
 מספר פריט:
13263

12  כותר:
חוויות החינוך הביתי של אימהות בחינוך ביתי - עבודת דוקטורט
 מחבר:
אדרי, אבישג
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת בן גוריון
 שנה:
2016
 מספר פריט:
13264

13  כותר:
מורים בלי אוויר: מיפוי גורמי הלחץ בעבודת המורים
 מחבר:
בוסקילה, יפה /חן לוי, תמר
 הוצאה לאור:
סמינר הקיבוצים
 בתוך:
גילוי דעת : כתב עת רב-תחומי לחינוך, חברה ותרבות, כרך 16, עמ' 71-94
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13268

14  כותר:
ההוצאה לכיתה ולתלמיד במערכת החינוך היסודי
 מחבר:
בלס, נחום /בלייך, חיים
 הוצאה לאור:
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13274

15  כותר:
עולים על המסיל"ה : מיון סטודנטים ייעודי ללימודי הוראה
 מחבר:
גולדנברג, ג'ודי
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13283

16  כותר:
בין הפטיש לסדן: הוראת מקצוע האזרחות בבתי הספר הערביים
 מחבר:
חלבי, רבאח /דבאח, ספאא
 הוצאה לאור:
סמינר הקיבוצים
 בתוך:
גילוי דעת : כתב עת רב-תחומי לחינוך, חברה ותרבות, כרך 16, עמ' 95-122
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13269

17  כותר:
ממחנך לחונך: המורה הטוב למאה העשרים ואחת
 מחבר:
לוי-פלדמן, אירית
 הוצאה לאור:
סמינר הקיבוצים
 בתוך:
גילוי דעת : כתב עת רב-תחומי לחינוך, חברה ותרבות, כרך 16, עמ' 43-69
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13267

18  כותר:
ילקוט למנהיגי 'מהפך' : סיכום תהליך למידה מן המחקר ומן השדה
 מחבר:
מנדל, נעמי לוי /חדש, גיל
 הוצאה לאור:
משרד החינוך /אבני ראשה
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13282

19  כותר:
סדרת ניירות עבודה : פריסת האיכות של מורים במערכת החינוך ומדידת שינויים באיכותם על פני זמן
 מחבר:
מעגן, דוד
 הוצאה לאור:
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 שנה:
2017
 מספר פריט:
13275

20  כותר:
משרד החינוך : כוח אדם בהוראה תכנון, הכשרה והשמה
 מחבר:
משרד החינוך
 הוצאה לאור:
משרד החינוך
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13276

21  כותר:
הוראה ולמידה של ספרות בבתי ספר בישראל
 מחבר:
פויס, יעל /אלקד-להמן, אילנה
 הוצאה לאור:
אורנים /לוינסקי
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13266

22  כותר:
היבטים קוגניטיביים התפתחותיים של משחק בנייה בגני ולדורף ובגנים בגישה נורמטיבית - עבודת דוקטורט
 מחבר:
קודסי, סלאם
 הוצאה לאור:
אוניברסיטת חיפה
 שנה:
2018
 מספר פריט:
13265

23  כותר:
סמכות ורכות : מערכות יחסים משקמות באבני דרך ביצירת חינוך מכליל
 מחבר:
ראזר, מיכל /פרידמן, ויקטור
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13262

24  כותר:
שילובים : לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך
 מחבר:
רייטר, שונית /לייזר, יונה /אבישר, גלעדה
 הוצאה לאור:
"אחוה" היחידה להוצאה לאור
 שנה:
2007
 מספר פריט:
13278

נמצאו 24 פרטים בחודש יולי