ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן לאוגוסט  2020
1  כותר:
אמון, חשדנות ויצירת קהילה בקרב סטודנטיות חרדיות שלומדות במכללה חילונית
 מחבר:
אופנהיים-שחר, סיגל
 הוצאה לאור:
סמינר הקיבוצים
 בתוך:
החינוך וסביבו, כרך 42, עמ' 93-119
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13290

2  כותר:
תוכניות להצמחת מנהיגות מורים ויזמות של מורים בבתי ספר בפריפריות החברתית הגיאוגרפית - סקירת מידע
 מחבר:
בר-זוהר, ברק /יוספסברג בן יהושע, ליאת
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13293

3  כותר:
תפיסתם של סטודנטים להוראה את תרומתה של למידה מקוונת שיתופית לתחושת השייכות שלהם לקבוצה
 מחבר:
בר-טל, סמדר /זייפרט, תמי
 הוצאה לאור:
לוינסקי /סמינר הקיבוצים
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13286

4  כותר:
השתלבות של מורים בני הקהילה האתיופית בבתי ספר - דוח מחקר
 מחבר:
טננבאום-דומנוביץ, חן /גדעון, עידו /גילת, איציק
 הוצאה לאור:
לוינסקי
 שנה:
2018
 מספר פריט:
13285

5  כותר:
על למידה משמעותית והוראה משמעותית של מושגים מדעיים
 מחבר:
יחיאלי, תמר
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13292

6  כותר:
מחוברים לתנ"ך — מנוכרים לשיעור תפיסות תלמידי דור ה־ Z בבתי ספר ממלכתיים על־יסודיים
 מחבר:
כ"ץ, גילת /קצין, אורי
 הוצאה לאור:
סמינר הקיבוצים
 בתוך:
החינוך וסביבו, כרך 42, עמ' 47-70
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13288

7  כותר:
הערכת עמיתים מקוונת בכיתה: מודל לשיפור יכולת ההערכה של הלומדים
 מחבר:
קריץ, מיקי /ליבמן, ציפי
 הוצאה לאור:
סמינר הקיבוצים
 בתוך:
החינוך וסביבו, כרך 42, עמ' 9-45
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13287

8  כותר:
ידע ותחושת מסוגלות של מורים למתמטיקה לתלמידים עם לקויות למידה: הבדלים בין כפל לבין חילוק
 מחבר:
שרייב, איריס /פילו, רחל
 הוצאה לאור:
סמינר הקיבוצים
 בתוך:
החינוך וסביבו, כרך 42, עמ' 71-91
 שנה:
2020
 מספר פריט:
13289

נמצאו 8 פרטים בחודש אוגוסט