ינואר  פברואר  מרץ  אפריל  מאי  יוני  יולי  אוגוסט  ספטמבר  אוקטובר  נובמבר  דצמבר לעיון בפרסומים אנא פנה למרכז המידע
טל' - 03-6901450
מעודכן לספטמבר  2019
1  כותר:
דוח מצב המדינה : חברה, כלכלה ומדיניות 2017
 מחבר:
וייס, אבי
 הוצאה לאור:
מרכז טאוב
 שנה:
2017
 מספר פריט:
13107

2  כותר:
צוהר לסדנת ההתמחות בהוראה
 מחבר:
זהר, תיקי
 הוצאה לאור:
משרד החינוך, מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי
 שנה:
2012
 מספר פריט:
13108

3  כותר:
דוח מצב המדינה : חברה, כלכלה ומדיניות 2013
 מחבר:
עורך: בן-דוד, דן
 הוצאה לאור:
מרכז טאוב
 שנה:
2013
 מספר פריט:
13105

4  כותר:
דוח מצב המדינה : חברה, כלכלה ומדיניות 2014
 מחבר:
עורך: בן-דוד, דן
 הוצאה לאור:
מרכז טאוב
 שנה:
2014
 מספר פריט:
13106

5  כותר:
דוח מצב המדינה : חברה, כלכלה ומדיניות 2009
 מחבר:
עורך: בן-דוד, דן
 הוצאה לאור:
מרכז טאוב
 שנה:
2009
 מספר פריט:
13103

6  כותר:
דוח מצב המדינה : חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012
 מחבר:
עורך: בן-דוד, דן
 הוצאה לאור:
מרכז טאוב
 שנה:
2012
 מספר פריט:
13104

7  כותר:
קליטת תלמידים פליטים במערכות חינוך ברחבי העולם : ניתוח מדיניות החינוך בטורקיה, בגרמניה, בקנדה ובארצות הברית - סקירת מידע
 מחבר:
רן, עמליה / יוספסברג-בן יהושע, ליאת
 הוצאה לאור:
מכון מופ"ת
 שנה:
2019
 מספר פריט:
13109

נמצאו 7 פרטים בחודש ספטמבר